Hội thảo chuyên đề “Quyết định đa tiêu chí trong lựa chọn nhà thầu xây dựng” tại Bộ môn Xây dựng - Khoa KT Xây dựng - Trường Cao đẳng Công nghệ.

Ngày cập nhật: 05/06/2017 lúc 12:00 AM
Thực hiện kế hoạch về các hoạt động khoa học công nghệ của Khoa KT Xây dựng năm 2017, vào lúc 14h00 ngày 02/6/2017 tại Văn phòng Khoa KT Xây dựng, Bộ môn Xây dựng đã tổ chức Hội thảo với chuyên đề “Quyết định đa tiêu chí trong lựa chọn nhà thầu xây dựng”.
Về dự buổi Hội thảo có các thầy trong BCN Khoa, các thầy cô thuộc Khoa Kỹ thuật Xây dựng và các sinh viên chuyên ngành Xây dựng.
Phát biểu tại Hội thảo, ThS. KTS Phan Tiến Vinh - Trưởng khoa KT Xây dựng - nhấn mạnh ý nghĩa của các hoạt động khoa học công nghệ nói chung và các Hội thảo chuyên đề của Khoa - Bộ môn nói riêng trong việc thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên. Đây cũng là cơ hội để thầy cô cùng trao đổi học thuật và thảo luận về các vấn đề thuộc lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu của mình. 

DSC09271.JPG
Hình 1: ThS. Phan Tiến Vinh, Trưởng khoa KT Xây dựng, phát biểu tại Hội thảo
Trong báo cáo tham luận “Quyết định đa tiêu chí trong lựa chọn nhà thầu xây dựng”, ThS. Trương Thị Thu Hà đã giới thiệu một số vấn đề chính:
- Giới thiệu tổng quan về Nghị định 63/2014/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu xây dựng tại nước ta hiện nay;
- Giới thiệu về phương pháp phân tích thứ bậc (AHP-Analytical Hierarchy Process);
- Ứng dụng phương pháp AHP để đánh giá và xếp hạng năng lực nhà thầu xây dựng ở Việt Nam thông qua ví dụ minh họa.

DSC09277.JPG
Hình 2: ThS. Trương Thị Thu Hà, giảng viên Khoa KT Xây dựng, báo cáo nội dung chuyên đề
Bài tham luận đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi thảo luận sôi nổi của thầy cô và sinh viên các ngành xây dựng về: Ưu, nhược điểm của phương pháp AHP so với các phương pháp khác trong việc đánh giá xếp loại nhà thầu xây dựng hiện nay; khả năng áp dụng của phương pháp AHP trong việc lựa chọn nhà thầu xây dựng tại Việt Nam; các giải pháp nhằm nâng cao tính chính xác khi sử dụng phương pháp AHP vào việc xếp loại các nhà thầu xây dựng; …
 DSC09297.JPG
Hình 3: Các thầy cô và các bạn sinh viên Khoa KT Xây dựng trao đổi, thảo luận tại Hội thảo
Sau gần 2 giờ trao đổi và thảo luận sôi nổi, Hội thảo kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày. Thay mặt BCN Khoa; ThS Phan Tiến Vinh phát biểu kết thúc hội thảo và đồng thời đề nghị ThS Trương Thị Thu Hà tiếp tục phát triển nội dung nghiên cứu để có thể xây dựng được phần mềm: “Đánh giá và lựa chọn nhà thầu xây dựng” ứng dụng vào việc xếp loại và lựa chọn nhà thầu cho các công trình xây dựng tại Việt Nam.