Những tín hiệu khởi sắc từ đợt thực tập học kỳ doanh nghiệp của sinh viên ngành Công nghệ thông tin và Hệ thống thông tin quản lý

Ngày cập nhật: 26/05/2017 lúc 12:00 AM
Ngày 15/5/2017 vừa qua, Bộ môn Công nghệ Thông tin đã tổ chức buổi báo cáo thực tập học kỳ doanh nghiệp cho các sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin và Hệ thống thông tin quản lý. Trong đợt thực tập này có 13 sinh viên tham gia thực tập tại 6 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Cụ thể số lượng sinh viên và địa điểm thực tập như sau:
- Công ty Creativ: 01 sinh viên thực tập và thêm 02 sinh viên đăng ký làm đồ án tốt nghiệp tại công ty;
- Công ty Toàn cầu xanh: 02 sinh viên;
- Công ty FPT Software – Chi nhánh Đà Nẵng: 01 sinh viên;
- Công ty Cổ phân công nghệ Tâm Hợp nhất: 05 sinh viên;
- Công ty Gamloft – Chi nhánh Đà Nẵng: 01 sinh viên;
- Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Sở Thông tin và truyền thông: 03 sinh viên.

Trong đợt thực tập này, dưới sự hỗ trợ, dẫn dắt của ThS. Lê Vũ và sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh chị lãnh đạo, nhân viên của các đơn vị nói trên, các em sinh viên đã thâm nhập thực tế môi trường làm việc thực tế, học hỏi được nhiều công nghệ mới. Ví dụ như: ngôn ngữ Python, django rest framework, entity framework, laravel framework, mô hình MVC, game engine Unity…
Bên cạnh đó, qua hoạt động thực tập học kỳ doanh nghiệp nhiều sinh viên đã bổ sung nhiều kiến thức quý báu; trang bị thêm những kỹ năng mềm, như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm…; học hỏi tính kỷ luật trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Tuy đã cố gắng nhiều, nhưng cũng có một số trường hợp chưa chủ động hòa nhập với môi trường mới, trong buổi báo cáo các em đã rút kinh nghiệm. Sau 4 tháng thực tập thầy và trò đều đã đạt được những kết quả khả quan, đó là việc thiết lập kết nối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, làm tiền đề cho những hoạt động thực tập kế tiếp. Một số doanh nghiệp hứa hẹn sẽ tiếp tục nhận các em sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghệ đến thực tập. Đó là tín hiệu khởi sắc đáp ứng niềm vui và sự mong đợi của nhiều em sinh viên ngành Công nghệ thông tin và Hệ thống thông tin quản lý.

hoc-ky-doanh-nghiep-01.jpg
Sinh viên Trần Hoàng Duy Hải báo cáo nội dung thực tập tại Công ty Gameloft.
 hoc-ky-doanh-nghiep-02.jpg
Sinh viên Phạm Đức Pho báo cáo nội dung thực tập tại công ty Toàn cầu xanh.

hoc-ky-doanh-nghiep-03.jpg Sinh viên Nguyễn Đức Bình báo cáo nội dung thực tập tại Công ty FPT Software – Chi nhánh Đà Nẵng

hoc-ky-doanh-nghiep-04.jpg ThS. Lê Vũ và các em sinh viên đã tham gia thực tập học kỳ doanh nghiệp