Giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ tham dự Tập huấn lan tỏa giai đoạn 3 của Dự án CDIO

Ngày cập nhật: 10/02/2017 lúc 12:00 AM

Tiếp tục định hướng phát triển nhà trường gắn liền với đảm bảo chất lượng và từng bước đáp ứng nhu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục và kiểm định trong thời gian đến, Trường Cao đẳng Công nghệ (CĐCN) đã tiếp tục cử 10 giảng viên tham dự chương trình tập huấn giai đoạn 3 của Dự án CDIO tại Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng trong thời gian 5 ngày (từ ngày 16/1/2017 đến ngày 20/01/2017) nhằm tiếp cận kiến thức xây dựng chương trình theo định hướng CDIO.

h1.jpg

Khung cảnh Hội thảo tập huấn lan tỏa

 Tập huấn giai đoạn 3 là chương trình tập huấn do nhóm 20 chuyên gia tổ chức tập huấn lan tỏa (cascading training) cho 120 giảng viên khác tham gia thiết kế chi tiết các môn học thuộc các chương trình đào tạo (CTĐT) được đơn vị chọn thiết kế và phát triển theo CDIO. Đây là chương trình tập huấn nằm trong dự án được thực hiện giữa Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (UD-DUT) và Trường Singapore Polytechnic (SP) với sự hỗ trợ của Quỹ Temasek, Singapore.

 h2.jpg

Nhóm giảng viên trường CĐCN (nhóm 11)

Trong tập huấn lần này, nhóm Trường CĐCN (nhóm 11) tham dự với 3 CTĐT: Công nghệ Kỹ thuật Hóa thực phẩm; Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng; Công nghệ Kỹ thuật Ôtô. Thực tế khi bắt tay vào thiết kế CTĐT theo CDIO, các nhóm đều thấy rằng, bên cạnh những ưu việt mà phương pháp này mang lại, việc áp dụng vào thiết kế CTĐT, thiết kế kế hoạch giảng dạy và thực hiện hoạt động giảng dạy trên lớp cho các môn học cũng gặp không ít khó khăn từ nhiều phía, cả khách quan lẫn chủ quan trong điều kiện hiện nay. Tuy nhiên, nếu khắc phục được, các CTĐT và phương cách giảng dạy sẽ mang lại hiệu quả to lớn cho người học, xã hội với một nền giáo dục nhấn mạnh về nền tảng kỹ thuật, các kỹ năng cần thiết trong bối cảnh đòi hỏi khơi dậy ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên.

h3.jpg

Thực hành thiết kế CTĐT

Trong 5 ngày tham dự, nhóm Trường CĐCN đã tiếp cận các kiến thức liên quan đến CDIO, hướng đến xây dựng, hoàn thiện và triển khai Chương trình đào tạo bằng phương pháp CDIO trên từng nội hàm tiêu chí có liên quan đến tất cả các bên tham gia đào tạo và bên thụ hưởng kết quả đào tạo, liên quan đến các giai đoạn đào tạo như giảng dạy, học tập, quản lý, cơ sở vật chất, môi trường học tập theo đúng nguyên lý phát triển và triển khai vòng đời của sản phẩm, quy trình và hệ thống – Hình thành Ý tưởng, Thiết kế, Triển khai, và Vận hành. Quan trọng hơn, qua mỗi nội dung nghiên cứu, các nhóm đã được hướng dẫn để bắt tay vào thực tế thông qua các bài tập và cũng nhận được các ý kiến đóng góp, chia sẽ từ các nhóm khác thông qua các báo cáo kết quả thực hiện.

h4.jpg

Báo cáo kết quả thực hiện

 h5.jpg

 Các thành viên tham dự nhận giấy chứng nhận từ chuyên gia đến từ SP

 Chương trình tập huấn đã khép lại sau 5 ngày tham dự tích cực của các thầy cô giáo, ngoài các kiến thức thu nhận từ các chuyên gia, các kiến thức thực tế qua từng nội dung, các trao đổi từ các nhóm đặc biệt là các chia sẽ kinh nghiệm từ nhiều giảng viên có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy đã làm cho chương trình tập huấn trở nên hiệu quả và tích cực hơn. Các giảng viên tham dự sẽ tiếp tục phát huy các kiến thức được trang bị để phục vụ cho công tác chuyên môn và là đầu mối tiếp tục thực hiện lan tỏa về sau ở đơn vị mình.