Thông báo về việc đăng ký mua BHYT năm học 2017-2018

Ngày cập nhật: 25/09/2017 lúc 12:00 AM
tbyte.jpg


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỢT ĐẦU                                                                       
NẾU SINH VIÊN NÀO CHƯA CÓ MÃ SỐ BHXH  THÌ VÀO XEM HƯỚNG DẪN TRA CỨU MÃ SỐ BHXH TRÊN PHẦN MỀM HỘ GIA ĐÌNH

Các Sinh viên vào trang web https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTib2wTThJ5S8eZSDwGAyX06AEJdHI63SESOyOzIRUtGDktQ/viewform  để đăng ký thủ tục hoàn chỉnh mua BHYT cho năm học 2017-2018
         + Thời gian đăng ký  từ 10/10/2017 đến 20/10/2017.
     Những điều cần lưu ý:
    + Đây là yêu cầu  bắt buộc đối với tất cả sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN. Nếu sinh viên cung cấp thông tin không đúng thì sẽ không được cấp thẻ BHYT và sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm do việc sai sót của bản thân.
+ Sau ngày 20/10/2017 những sinh viên chưa chưa đăng ký phải tự chịu trách nhiệm. Sinh viên muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Bộ phận y - tế (Cô Trịnh Kim Chi - SĐT: 0974.335.582).