Thông báo V/v khám sức khỏe cho Sinh viên Cao đẳng khóa 2017

Ngày cập nhật: 02/09/2017 lúc 12:00 AM
Trường Cao đẳng Công nghệ sẽ tổ chức khám sức khỏe cho toàn bộ sinh viên Cao đẳng khóa 2017 cụ thể như sau ...
<< Nội dung xem chi tiết tại đây>>