Thông báo về việc thu BHYT hộ nghèo HS-SV năm học 2017-2018

Ngày cập nhật: 07/08/2017 lúc 02:36 PM
Trường Cao đẳng Công nghệ thông báo đến toàn thể HS-SV về việc tham gia bảo hiểm năm học 2017-2018 như sau:

1.Bảo hiểm y tế năm học 2017-2018 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 01/10/2017 đến 30/09/2018 sau khi bảo hiểm năm học 2016-2017 hết hiệu lực ngày 30/09/17. Vì vậy tất cả HS-SV đã có BHYT địa phương (hộ nghèo) năm 2016-2017 photo BHYT địa phương và CMND nhớ ghi rõ mã sinh viên, lớp.
2.Thời gian nộp: Từ ngày 10/8/2017 đến 10/9/2017.
3.Địa điểm: Phòng y tế
• Sau ngày 10/9/2017 những HS-SV chưa nộp BHYT địa phương photo phải tự chịu trách nhiệm. Bộ phận Y tế sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết những trường hợp nộp sau ngày 10/9/2017.


Trường Cao đẳng Công nghệ thông báo đến các TÂN SINH VIÊN khóa 2017 về việc tham gia bảo hiểm năm học 2017-2018 như sau:

1.Những sinh viên khóa 2017 đã có Bảo hiểm y tế địa phương (hộ nghèo) năm 2016-2017 photo BHYT địa phương và CMND nhớ ghi rõ mã nhập học nộp lại tại Phòng Y tế để miễn giảm đóng Bảo hiểm y tế tại trường.
2.Thời gian nộp: Từ ngày 10/8/2017 đến 20/8/2017.
3.Địa điểm: Phòng y tế
• Sau ngày 20/8/2017 những TÂN SINH VIÊN chưa nộp BHYT địa phương và CMND photo phải tự chịu trách nhiệm. Bộ phận Y tế sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết những trường hợp nộp sau ngày 20/8/2017.

SV-HS muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Bộ phận y - tế (Cô Trịnh Kim Chi - SĐT: 0974.335.582).