Phỏng vấn tuyển dụng các sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thông tin

Ngày cập nhật: 05/06/2017 lúc 12:00 AM
Theo thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và các công ty Công nghệ Thông tin của Nhật Bản, ĐHĐN sẽ tổ chức buổi phỏng vấn tuyển dung các sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thông tin, nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian: 09h00 - 17h00, ngày 09/6/2017
2. Địa điểm: Phòng 8013, tầng 8, Tòa nhà B, ĐHĐN, 41 Lê Duẩn
3: Điều kiện tham gia: Các bạn sinh viên học chuyên ngành Công nghệ Thông tin có nguyện vọng đi làm cho các công ty Nhật Bản tại Nhật Bản
4. Sinh viên tham gia phỏng vấn có thể đăng ký trực tiếp tại Ban Hợp tác Quốc tế - ĐHĐN theo số điện thoại: (0236) 3 89 15 17 hoặc qua email: htmphuong@ac.udn.vn.