THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LỚP TIẾNG NHẬT MIỄN PHÍ

Ngày cập nhật: 09/03/2017 lúc 12:00 AM

Theo chương trình hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Nhật Bản, Đại học Đà Nẵng sẽ tiếp nhận 2 tình nguyện viên người Nhật đến giảng dạy tiếng Nhật miễn phí trong thời gian một năm, từ giữa tháng 3/2017. Một giáo viên tình nguyện trong số đó sẽ được gửi về Trường CĐCN và sẽ dạy 4 tiết/tuần.

Nhà trường thông báo để cán bộ và sinh viên trong trường được biết và nếu có nhu cầu học tiếng Nhật thì đăng ký tại địa chỉ https://goo.gl/kulLq4.

Thời hạn đăng ký đến hết ngày 14/3/2017.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế của trường theo số điện thoại (0236) 3 819 594 (gặp cô Chi) hoặc email qlkh_htqt@dct.udn.vn.