Thông báo V/v triển khai Kế hoạch thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2016-2017.

Ngày cập nhật: 18/01/2017 lúc 03:25 PM
thanghang1.jpg

thanghang2.jpg

thanghang3.jpg

thanghang4.jpg

thanghang5.jpg

thanghang6.jpg

thanghang7.jpg

thanghang8.jpg"

thanghang9.jpg

thanghang10.jpg

thanghang11.jpg