THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI THÁI LAN NĂM 2017

Ngày cập nhật: 13/01/2017 lúc 12:00 AM
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Chaopraya - Thái Lan và Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, trong năm 2017, hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức chương trình thực tập ngắn hạn tại Thái Lan lần thứ 4. Thông tin cụ thể vể chương trình như sau:

1. Thời gian thực tập dự kiến: 2 tháng, từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 5

2. Số lượng sinh viên: 15

3. Chế độ dành cho sinh viên thực tập:
- Sinh viên được thực tập tại nhà máy của KTIS, Tập đoàn sản xuất đường lớn nhất Thái Lan;
- Sinh viên được tài trợ toàn bộ chi phí lưu trú, ăn và đi lại tại Thái Lan;
- Sinh viên tự chịu chi phí làm hộ chiếu, visa, chi phí đi lại từ Việt Nam sang Thái Lan và ngược lại, và bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam.

4. Đối tượng và điều kiện dự tuyển:
- Sinh viên năm 3: 
o Khoa Cơ khí (ngành Nhiệt - Điện lạnh, Cơ khí chế tạo);
o Khoa Điện (ngành Hệ thống, Tự động);
o Khoa Hóa (ngành Công nghệ Hóa học, Thực phẩm, Môi trường);
- Điểm Trung bình học tập: từ 7.0 (thang điểm 10) trở lên;
- Tiếng Anh giao tiếp tốt;
- Đạo đức tốt, sức khỏe tốt.

Sinh viên đáp ứng yêu cầu và có nguyện vọng tham gia đăng ký tại Văn phòng Khoa. Kính đề nghị các Khoa tổng kết và gửi danh sách sinh viên đăng ký (theo mẫu đính kèm) về Phòng QLKH&HTQT hạn chót ngày 10/02/2017.
 

http://dct.udn.vn/upload/2017/thongbao/TBTTNB2017.docx