Các Quyết định bổ nhiệm

Ngày cập nhật: 16/01/2015 lúc 12:00 AM
New Page 1

CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VÀ ĐIỀU ĐỘNG

Quyết định về việc bổ nhiệm và công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020
Quyết định về việc công tác của ThS. Dương Ngọc Thọ
Quyết định về việc công tác của ThS. Trần Quốc Việt
Quyết định về việc công tác của ThS. Đoàn Chí Thiện
Quyết định về việc công tác của CN. Nguyễn Thị Thịnh
Quyết định về việc công tác của TS. Phan Quí Trà
Quyết định về việc công tác của TS. Nguyễn Thanh Hội
Quyết định về việc công tác của ThS. Phan Ngọc Kỳ
Quyết định về việc công tác của ThS. Võ Quang Trường
Quyết định về việc công tác của TS. Hồ Trần Anh Ngọc
Quyết định về việc công tác của ThS. Phan Tiến Vinh
Quyết định về việc công tác của TS. Nguyễn Linh Nam
Quyết định về việc công tác của TS. Nguyễn Anh Duy
Quyết định của TS. Võ Như Tiến
Quyết định của TS. Trần Hữu Phúc
Quyết định của TS. Đoàn Gia Dũng
Quyết định của PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn
Quyết định của TS. Nguyễn Quang Minh
Quyết định của TS. Nguyễn Anh Duy
Quyết định của ThS. Nguyễn Tấn Hòa
Quyết định của ThS. Vũ Thị Kiều Loan
Quyết định của ThS. Nguyễn Phú Hoàng
Quyết định của TS. Nguyễn Linh Nam
Quyết định của TS. Hồ Trần Anh Ngọc
Quyết định của TS. Bạch Quốc Sĩ
Quyết định của ThS. Phan Ngọc Kỳ
Quyết định của ThS. Nguyễn Văn Thiết
Quyết định của TS.BS Trần Đình Vinh
Quyết định bổ sung và thay thế thành viên HĐ thi đua khen thưởng cấp ĐH ĐN năm 2014
Quyết định bổ sung thành viên HĐ thi đua khen thưởng cấp Đại học Đà Nẵng năm 2014
Quyết định V/v thành lập Trung tâm Y khoa - Đại học Đà Nẵng.
Thông báo V/v Bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Khoa, Phó Trưởng Phòng, Trưởng Bộ môn, Trường Đại học Ngoại Ngữ nhiệm kỳ 2014-2019.
Thông báo V/v Bổ nhiệm chức vụ Lãnh đạo Khoa, Phòng của Trường Đại học Bách Khoa nhiệm kỳ 2014-2019.
Quyết định của ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh
Quyết định của TS. Hoàng Dũng
Quyết định của Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thịnh
Quyết định của PGS.TS. Võ Trung Hùng
Quyết định Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng và TV Kỹ thuật năm 2015 
Quyết định Thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng và TV Kỹ thuật năm 2015 
Quyết định Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp năm 2015 
Quyết định Giám đốc Trung tâm NC & Triển khai Thiết bị nâng chuyển năm 2015