Giới thiệu khoa Công nghệ Hóa học

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

FACULTY OF CHEMICAL TECHNOLOGY

FB:

https://www.facebook.com/cnhoahoc

 
CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC

 Khoa Công nghệ Hóa học được thành lập vào ngày 05-03-2002. Khoa đã không ngừng hoàn thiện, phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo. Từ một chuyên ngành đào tạo ban đầu là Công nghệ kỹ thuật Hóa học, đến nay khoa đã thành lập được 3 tổ bộ môn với 4 chuyên ngành, thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho công cuộc công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Các mốc quan trong trong quá trình hình thành và phát triển của Khoa:
  * Năm 2001: Tuyển sinh khóa đầu tiên của ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học.
  * Ngày 05-03-2002: Thành lập Khoa CN Hóa học trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng.
  * Năm 2002: Khoa mở thêm ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường.
  * Năm 2005: Khoa mở thêm ngành Công nghệ Thực phẩm.
  * Năm 2012: Khoa mở thêm ngành Công nghệ Sinh học.
  * Năm 2014: Tái cơ cấu tổ chức Khoa để thành lập ba tổ bộ môn chuyên ngành.
CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ
Lãnh đạo Khoa Công nghệ Hóa học là Chi bộ Khoa và Ban chủ nhiệm Khoa
Khoa Công nghệ Hóa học đào tạo Cử nhân Cao đẳng hệ Chính quy 3 năm với 4 chuyên ngành: Hóa học – Môi trường – Thực phẩm – Sinh học.
Sứ mệnh của Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Cao đẳng Công nghệ là đảm nhiệm việc đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật các chuyên ngành Hóa học, Môi trường, Thực phẩm và Công nghệ Sinh học có trình độ ở nhiều cấp độ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại khu vực Miền Trung và Tây nguyên; tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất tại địa phương.
Nhiệm vụ cụ thể của Khoa là trang bị cho sinh viên học sinh các các kiến thức khoa học kỹ thuật và kỹ năng thực hành nghề nghiệp ở các chuyên ngành mà Khoa đào tạo; đồng thời chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tiễn, góp phần phát triển Công nghiệp tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.
 
Khoa CNHH đảm nhiệm đào tạo Cử nhân cao đẳng hệ chính quy 3 năm ở 4 chuyên ngành: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học – Công nghệ Kỹ thuật Môi trường – Công nghệ Thực phẩm – Công nghệ Sinh học. Các chương trình đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức khoa học kỹ thuật và kỹ năng thực hành nghề nghiệp. Đồng thời, khoa cũng chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ đời sống, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.
Các chuyên ngành đào tạo của khoa:
  • Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học
  • Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường
  • Ngành Công nghệ Thực phẩm
  • Ngành Công nghệ Sinh học
 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN
 Khoa hiện có 24 cán bộ cơ hữu và thành viên, trong đó: 4 Tiến sĩ, 7 Nghiên cứu sinh, 09 Thạc sĩ, 1 Kỹ sư và 1 Văn thư. Nhiều cán bộ của Khoa được đào tạo và thực tập chuyên môn ở các nước có nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Pháp, Úc, Nhật, Thái Lan, Trung Quốc.

 
 

• Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

 
• Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

 
• Bộ môn Công nghệ Thực phẩm - Sinh học

 

CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khoa hiện có 7 phòng thí nghiệm với các trang thiết bị hiện đại, phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên.
  * Phòng Thí nghiệm Quá trình và Thiết bị
  * Phòng Thí nghiệm Hóa cơ bản
  * Phòng Thí nghiệm Công nghệ Sinh học
  * Phòng Thí nghiệm Công nghệ Hóa học
  * Phòng Thí nghiệm Công nghệ Thực phẩm
  * Phòng Thí nghiệm Công nghệ Môi trường 
  * Phòng Thí nghiệm Công nghệ Vật liệu
 

PTN Quá trình và Thiết bị

PTN Công nghệ Sinh học

PTN Công nghệ Vật liệu

PTN Công nghệ Mội trường

 
QUY MÔ ĐÀO TẠO
Quy mô đào tạo của khoa không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hàng năm, Khoa xét tuyển sinh viên dựa trên điểm thi đại học khối A, B mục đích để các em có nhiều cơ hội lựa chọn nghề.

Số lượng sinh viên của khoa qua các năm

Khoa CNHH hằng năm cung ứng cho xã hội một nguồn lao động chất lượng, đó là những cử nhân vững chuyên môn, giỏi tay nghề. Nhiều thế hệ sinh viên của khoa hiện đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong các cơ quan Nhà nước hay các công ty, doanh nghiệp sản xuất.
Những sinh viên tài năng hôm nay.....

... sẽ là những cử nhân xây dựng đất nước trong tương lai.
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Song song với công tác giảng dạy, khoa CNHH chú trọng hoạt động NCKH. Nhiều đề tài khoa học các cấp đã và đang được thực hiện tại khoa, trong đó có một số đề tài đã được nghiệm thu và chuyển giao công nghệ, ứng dụng trong thực tế. Một số công trình nghiên cứu của cán bộ giảng viên đã được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước.

Bộ thiết bị xử lý nước ngầm ô nhiễm đã được ứng dụng trong thực tiễn đời sống

Vật liệu tổng hợp sinh học (Bio – composite)

Sản phẩm gạo đa sắc từ dịch chiết tự nhiên Sản phẩm sữa chua xoài

* Hướng nghiên cứu của Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Hóa học:
- Chế tạo và cải thiện tính chất Hóa lý của vật liệu Composite
- Phụ gia, xúc tác
- Polime dẫn điện
- Ứng dụng bảo vệ chống ăn mòn kim loại
- Vật liệu nano
- Chiết tách và xác định thành phần cấu trúc các hợp chất thiên nhiên
- Màng lọc ứng dụng trong xử lý nước thải


* Hướng nghiên cứu của Bộ môn Công nghệ Thực phẩm – Sinh học:
- Bảo quản thực phẩm và vi sinh vật ứng dụng
- Nghiên cứu nuôi cấy các giống tảo trong môi trường khác nhau nhằm chiết xuất các chất hữu cơ có giá trị (protein, lipit,...) và sản xuất nhiên liệu sinh học
- Nuôi và thu hoạch tảo biển: Phycoerythrinvà cacbonhydrat
- Nhân giống nấm linh chi đỏ
- Cải tiến nhân giống invitro của một số loài hoa

* Hướng nghiên cứu của Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Môi trường:
- Xử lý nước thải bằng các thiết bị sinh học truyền thống được cải tiến
- Xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón
- Xử lý dầu mỡ động thực vật, bổ sung vi sinh vật đặc chủng cho các hệ xử lý (hiếu khí, thiếu khí, và kỵ khí), xử lý mùi hôi
- Tái chế rác thải thành phân bón hữu cơ
- Quản lý rác thải sinh hoạt từ các khu dân cư, rác vườn, rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại và bùn thải từ các trạm xử lý nước và nước thải.
 

Trong năm 2015, các đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở được hội đồng khoa học trường CĐCN tuyển chọn như đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của chiếu xạ liều thấp (≤1kGy) lên tính chất cảm quan và hàm lượng vitamin C trong cải xanh và dưa leo” của ThS. Trần Thị Ngọc Linh; đề tài “Nghiên cứu phân lập muối Magie Hydroxycitrat tổng hợp và đánh giá sản phẩm phân lập” của ThS. Huỳnh Ngọc Bích; đề tài “Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Vu Gia, tỉnh Quảng Nam” của ThS. Kiều Thị Hòa; đề tài “Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển bùn thải của các đơn vị nhà nước và tư nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” của ThS. Trần Thị Yến Anh; đề tài “Nghiên cứu ứng dụng màu thực vật để nhuộm màu cho gạo trong sản xuất gạo đa sắc” của ThS. Trần Thị Ngọc Thư.

Sinh viên của khoa hằng năm tích cực tham gia hoạt động Sinh viên Nghiên cứu khoa học và đạt được nhiều thành tích cao: giải Khuyến khích NCKH cấp Bộ năm 2009, giải Nhất NCKH cấp ĐHĐN năm 2009, giải Nhì, Ba và Khuyến khích NCKH cấp ĐHĐN năm 2007 và 2009, giải Nhất NCKH cấp ĐHĐN năm 2014 và nhiều năm liền đạt giải Nhất NCKH cấp trường.

Sinh viên khoa CNHH say mê nghiên cứu khoa học

 

 

 Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm 2015

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Hợp tác quốc tế là một trong những hoạt động phát triển chung của toàn Trường, trong đó có khoa CNHH. Khoa đang từng bước đổi mới trong công tác giảng dạy và đào tạo đội ngũ nhằm mang đến một môi trường học tập thật tốt cho sinh viên. Việc liên kết với các trường đại học danh tiếng nước ngoài sẽ giúp đội ngũ giảng viên và sinh viên của khoa có cơ hội được tiếp cận với phương pháp giảng dạy hiện đại. Nhằm mục đích mở rộng quan hệ quốc tế, trao đổi học thuật và phát triển nghiên cứu hợp tác khoa học với các trường Đại học trên thế giới, khoa CNHH đã kết hợp với các Giáo sư đến từ nhiều trường Đại học danh tiếng nước ngoài tổ chức các buổi seminar như trường Đại học Nagaoka Nhật Bản, trường Đại học Kristianstad – Thụy Điển…

Lãnh đạo nhà trường và Ban chủ nhiệm khoa CNHH tiếp đón GS Giáo sư Jean O. Lacoursière và bà 
Lena B.-M. Vought đến từ trường Đại học học Kristianstad – Thụy Điển

Sinh viên trường Đại học Kristianstad – Thụy Điển kết hợp với Giảng viên khoa Công nghệ Hóa học
tổ chức seminar về hệ thống xử lý nước thải


Hội thảo trao đổi về Hoạt động NCKH giữa GS Giáo sư Jean O. Lacoursière và bà Lena B.-M. Vought
đến từ trường Đại học Kristianstad – Thụy Điển với Bộ môn CNKT Môi trường

 

Ngoài các Học phần trong chương trình đào tạo, Khoa Công nghệ Hóa học còn có rất nhiều chương trình liên kết đào tạo với các trường Đại học tại các nước tiên tiến như Thụy Điển, Nhật Bản, Thái Lan... Đã có rất nhiều sinh viên của Khoa được đến học tập tại các nước này và các bạn sinh viên đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị.

 

 

 

Sinh viên thực tập tại Thái Lan

 

 

 

 

 Sinh viên thực tập tại Nhật Bản

CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Bên cạnh các chương trình học chính khóa, khoa cũng quan tâm đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ học tập và ngoại khóa văn – thể - mỹ, nhằm phát triển các kỹ năng mềm cho sinh viên. Chính từ những hoạt động phong phú này, sinh viên có cơ hội hoàn thiện nền tảng kiến thức vững chắc, nâng cao tính sáng tạo, sự tự tin cũng như kĩ năng giải quyết vần đề, và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm đối với xã hội.

Trong năm học 2014 – 2015, sinh viên khoa CNHH đã tham gia tích cực các hoạt động của Đoàn Khoa, Đoàn Trường và đạt được nhiều thành tích cao. Sinh viên khoa CNHH đã giành các giải cao trong các hoạt động, chương trình như An toàn giao thông, Làm lồng đèn Trung thu, Lễ hội Halloween, Văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Đảng và thanh niên, Hội thi Tay nghề sinh viên, Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi...
 

 
 

  Sinh viên khoa CNHH tham gia Nấu bánh chưng tình nguyện và làm mứt tết tặng các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán 2015

 
 

Hội thi Tay nghề Sinh viên

 

Sinh viên Khoa CNHH tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh

   Thông tin liên hệ:

  * Trưởng khoa: TS. TRẦN MINH THẢO
  Email: tmthao@dct.udn.vn
  * VP Khoa : Tầng 1, khu A, Trường Cao đẳng Công nghệ
  Địa chỉ : 48 Cao Thắng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  Điện thoại : +84 (0)511 3 519 689
  Fax : +84 (0)511 3 894 884
  Email:congnghehoahoc_iut@yahoo.com

  FB:https://www.facebook.com/cnhoahoc