Giới thiệu Khoa Cơ khí

logo-co-khi.png
1. Giới thiệu về Khoa:
Khoa Cơ khí Trường Cao đẳng Công nghệ được thành lập năm 1996, ngay sau khi thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ trực thuộc Đại học Đà Nẵng. Tiền thân của Khoa là các Tổ chuyên môn ngành Cơ khí của Trường Kỹ thuật Đà Nẵng (thành lập năm 1962) và Trường Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi (thành lập năm 1976).

Lúc đầu mới thành lập, Khoa đảm nhận đào tạo các ngành Cơ khí Chế tạo máy, Cơ khí động lực và Công nghệ Nhiệt Lạnh, sau đó đào tạo thêm ngành Kỹ thuật Xây dựng. Đến năm 2002, tổ chuyên môn Xây dựng được tách ra khỏi Khoa và thành lập nên Khoa Kỹ thuật Xây dựng độc lập. Đến năm 2006 Khoa bắt đầu tuyển sinh đào tạo thêm ngành Cơ Điện tử. Năm 2008 Đại học Đà Nẵng ra quyết định tái cơ cấu lại tổ chức của Khoa bằng việc thành lập bốn tổ Bộ môn chuyên ngành gồm Bộ môn công nghệ Cơ khí Chế tạo, Bộ môn Công nghệ Ô tô, Bộ môn Công nghệ Sản xuất Tự động và Bộ môn Công nghệ Nhiệt Điện lạnh. Trên cơ sở nhu cầu phát triển của Khoa, năm 2010 Đại học Đà Nẵng ra quyết định thành lập mới bộ môn Cơ sở kỹ thuật.


Đội ngũ cán bộ giảng viên Khoa Cơ khí
 

*. Tóm tắt các mốc quan trọng của Khoa Cơ khí:

 • 1962: Các tổ chuyên môn Cơ khí thành lập cùng với sự ra đời Trường Kỹ thuật Đà Nẵng.
 • 1976: Chuyển đổi thành Trường Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi và thành lập các Ban nghề Cơ khí.
 • 1987: Chính phủ Liên Xô giúp đỡ trang bị lại toàn bộ thiết bị máy móc cơ khí phục vụ đào tạo.
 • 1996: Thành lập Khoa Cơ khí trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng.
 • 2002: Tổ chuyên môn Xây dựng tách ra thành lập Khoa Kỹ thuật Xây dựng độc lập.
 • 2008: Tái cơ cấu tổ chức Khoa để thành lập bốn Tổ Bộ môn chuyên ngành.
 • 2010: Thành lập mới bộ môn Cơ kỹ thuật trực thuộc.
 • 2012: Kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển của khoa Cơ khí và nhà trường.
2. Nhiệm vụ và sứ mệnh đào tạo:

Lãnh đạo Khoa Cơ khí là Chi Bộ khoa và Ban chủ nhiệm Khoa

Sứ mệnh của Khoa Cơ khí Trường Cao đẳng Công nghệ là đảm nhiệm việc đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật các chuyên ngành Cơ khí và Nhiệt Lạnh có trình độ ở nhiều cấp độ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại khu vực Miền Trung và Tây nguyên; tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất tại địa phương.
Nhiệm vụ cụ thể của Khoa là trang bị cho sinh viên học sinh các các kiến thức khoa học kỹ thuật và kỹ năng thực hành nghề nghiệp ở các chuyên ngành mà Khoa đào tạo; đồng thời chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tiễn, góp phần phát triển Công nghiệp tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.
Mechatronics1.jpg Mechatronics2.jpg
Sinh viên đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học tại PTN Cơ Điện tử và thực hành tại xưởng Nhiệt Máy lạnh
 
3. Đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất:
 • Đội ngũ cán bộ cơ hữu của Khoa Cơ khí có 40 người, gồm 05 Tiến sĩ, 09 Nghiên cứu sinh, 24 Thạc sĩ, 01 đang học Thạc sĩ, trong đó có 01 GV cao cấp, 01 GV chính và 14 GV trẻ đang học sau đại học và nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Nhiều cán bộ giảng viên của Khoa được đào tạo và thực tập chuyên môn ở các nước tiên tiến như Anh, Pháp, Đức, Rumania, Canada, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc,Trung Quốc, Đài Loan, Italy, Thái Lan...
  Bên cạnh đó, Khoa còn nhận được sự đóng góp về chuyên môn và đào tạo của các giảng viên có trình độ Phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ từ các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng cùng tham gia giảng dạy tại Khoa. Các cán bộ giáo viên của Khoa được sinh hoạt chuyên môn theo 05 tổ bộ môn chuyên ngành:
   
 • Bộ môn Cơ kỹ thuật.
 
 
 • Bộ môn Công nghệ Nhiệt Điện lạnh.

 
 • Bộ môn Công nghệ Cơ khí Chế tạo.


 
 • Bộ môn Công nghệ Sản xuất Tự động.

 

 • Bộ môn Công nghệ Ô tô.
 
 
*. Các xưởng Thực hành của Khoa Cơ khí
Mechatronics1.jpg Mechatronics2.jpg
 
Cơ sở vật chất của Khoa Cơ khí gồm có 04 phòng thí nghiệm và 08 xưởng thực hành với nhiều thiết bị hiện đại và tự động, phục vụ cho việc thực tập tay nghề, làm thí nghiệm, làm nghiên cứu khoa học và ứng dụng sản xuất cho cán bộ giảng viên và học sinh sinh viên thuộc Khoa và các khoa khác trong Trường. Bên cạnh đó, Khoa còn có một thư viện mini với nhiều đầu sách bằng tiếng Việt, Anh, Pháp, phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu của giảng viên và sinh viên.
 
*. Các phòng thí nghiệm:
 • Phòng thí nghiệm Sức bền Vật liệu.
 • Phòng thí nghiệm Đo lường.
 • Phòng thí nghiệm Thủy-Khí - Cơ Điện tử.
*. Các xưởng thực hành:
 • Xưởng Chế tạo máy.
 • Xưởng CNC.
 • Xưởng Cơ khí Ôtô.
 • Xưởng Nhiệt Máy lạnh.
 • Xưởng Nguội-Gò-Hàn.
 • Xưởng Đúc-Rèn-Dập.
*. Các xưởng ứng dụng sản xuất:
 • Xưởng Cuốn ống.
 • Xưởng Cơ khí.
*. Thư viện mini:
 • Danh mục đầu sách.
Ngoài các trang thiết bị thí nghiệm và thực hành hiện có, hằng năm Đại học Đà Nẵng và Trường Cao đẳng Công nghệ cũng tăng cường bổ sung cho Khoa thêm nhiều máy móc thiết bị mới, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và số lượng sinh viên theo học các ngành tại Khoa ngày càng tăng. Đồng thời, Khoa Cơ cũng được nhiều đoàn Quốc tế đến thăm, làm việc và trao đổi nghiên cứu khoa học để tăng cường quan hệ quốc tế, tạo nhiều cơ hội học tập cho Giảng viên trong Khoa.

Anan.jpg  nhietlanh.jpg
 Thành viên quĩ Đầu tư & phát triển Công nghệ Hoa Kỳ và Giáo sư Grenoble Cộng hòa Pháp thăm Xưởng thuộc Khoa Cơ khí
 

4. Các chuyên ngành đào tạo:

Khoa Cơ khí hiện đảm nhiệm đào tạo các trình độ Cao đẳng chính quy, Cao đẳng chính quy liên thông, Trung cấp chuyên nghiệp và các hệ đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, nâng bậc với các chuyên ngành chính:

*. Hệ Cao đẳng chính quy:
 • Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí Chế tạo).
 • Công nghệ kỹ thuật Ô tô.
 • Công nghệ kỹ thuật Cơ Điện tử.
 • Công nghệ kỹ thuật Nhiệt (Chuyên ngành Nhiệt Điện lạnh).
*. Hệ Cao đẳng chính quy liên thông:
 • Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo).
 • Công nghệ kỹ thuật Ô tô.
 • Công nghệ kỹ thuật Cơ Điện tử.
 • Công nghệ kỹ thuật Nhiệt (chuyên ngành Nhiệt Điện lạnh).
*. Hệ Trung cấp chuyên nghiệp:
 • Công nghệ kỹ thuật Cơ khí chế tạo.
 • Công nghệ kỹ thuật Ô tô.
 • Công nghệ kỹ thuật Nhiệt Điện lạnh.
Ngoài ra Khoa còn thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn với nhiều ngành nghề khác nhau như Công nghệ hàn hơi, hàn điện và hàn áp lực, Kỹ thuật an toàn thiết bị áp lực và máy nâng chuyển, Vận hành lò hơi và hệ thống lạnh công nghiệp, Kỹ thuật nguội, Đo lường cơ khí. Khoa thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo và báo cáo chuyên đề kết hợp với các Công ty, các doanh nghiệp ở nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như tăng cường mối quan hệ, hợp tác với các Doanh nghiệp nhằm giúp cho các em có thêm những kiến thức chuyên môn thực tế.


Hội thảo Công nghệ và thiết bị cơ điện ứng dụng trong công nghiệp của khoa Cơ khí trường CĐCN kết hợp với các doanh nghiệp liên kết với trường.
 
5. Thành tích đạt được:
Trong suốt thời gian hơn 19 năm kể từ ngày thành lập Khoa Cơ khí trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, tập thể Khoa Cơ khí và nhiều cán bộ giảng viên của Khoa đã đạt được nhiều thành tích cao trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", được nhiều cấp, nhiều ngành ghi nhận và khen thưởng:
 • 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 • 05 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • 02 Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam:
 • 01 Bằng khen của Thành ủy Đà Nẵng.
 • 05 Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng.
Và nhiều bằng khen, giấy khen của Đại học Đà Nẵng và Trường Cao đẳng Công nghệ.
Với truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển cùng những thành tích đã đạt được và sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ giảng viên và sinh viên, Khoa Cơ khí ngày càng khẳng định được thương hiệu đào tạo chất lượng cao các chuyên ngành cơ khí và nhiệt lạnh trong khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, và cùng với Trường Cao đẳng Công nghệ phấn đấu trở thành một địa chỉ đào tạo hàng đầu của cả nước trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ.
 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA CƠ KHÍ 
 
STTHọ và TênChức danhGhi chú
CHI BỘ KHOA
01 Hồ Trần Anh NgọcBí thư

Đảng ủy viên trường CĐCN kiêm Bí thư chi bộ Khoa Cơ

02Huỳnh Văn Sanh Phó Bí thư

Phó Bí thư chi bộ Khoa Cơ kiêm trưởng ban Thanh tra ND trường CĐCN

03Nguyễn Lê Châu Thành Chi ủy viên

Chi ủy viên Khoa cơ kiêm Ủy viên BCH Công đoàn trường CĐCN

VĂN PHÒNG KHOA
01 Hồ Trần Anh NgọcGV.TS Trưởng khoa
02Huỳnh Văn SanhGV.KS Phó Trưởng Khoa kiêm Ủy viên BTV công đoàn trường CĐCN
03Nguyễn Lê Châu ThànhGV.ThS Phó Trưởng Khoa kiêm Chủ tịch Công đoàn Khoa Cơ
05Đào Thanh Hùng GV.ThS Giáo vụ Khoa
06Nguyễn Thị ÁnhNVThư ký Khoa
BỘ MÔN CƠ KỸ THUẬT
01Nguyễn Thị Hải VânGV.TS Trưởng Bộ môn, Tiến sĩ TN ở Pháp
02Nguyễn Thái Dương GV.ThSQuản lý Phòng máy tính Khoa Cơ khí, Thạc sỹ TN tại Trung Quốc
03 Nguyễn Lê VănGV.ThS Trưởng PTN Sức bền Vật liệu, Thạc sĩ TN tại Đài Loan
04 Nguyễn Thị Thanh Vi GV.ThS Trưởng xưởng CNC, Thạc sĩ TN tại Pháp
05 Lê Thị Thùy LinhGV.KS Đang làm Thạc sĩ tại Đài Loan
06 Nguyễn Xuân HùngGVC.TS Giảng viên giảng dạy các môn Cơ sở kỹ thuật
07 Hồ Công LamGV.ThS Giảng viên giảng dạy các môn vẽ kỹ thuật, phương pháp NCKH
08 Nguyễn Văn ThiếtGV.ThS Phó Trưởng phòng khảo thí & đảm bảo chất lượng GD thanh tra & pháp chế, Giảng viên giảng dạy các môn vẽ kỹ thuật
09 Hà Minh Thiện HữuGV.ThS Đang học Nghiên cứu sinh tại Đài Loan
10    
BỘ MÔN CƠ KHÍ CHẾ TẠO
01 Ngô Tấn ThốngGV.ThS Trưởng Bộ môn
02 Đào Thanh Hùng GV.ThSGiáo vụ khoa, Thạc sĩ TN tại Nga
03 Nguyễn Xuân Bảo GV.ThSĐang học NCS tại Nhật Bản
04 Lê Quốc KhánhGV.ThS Giáo viên giảng dạy thực hành chuyên môn Nguội
05 Nguyễn Tuấn LâmGVCC.ThS Giáo viên giảng dạy thực hành chuyên môn Nguội
06 Trương LoanGV.ThS Trưởng Xưởng Nguội-Gò-Hàn, Thạc sĩ TN tại Việt Nam
07 Huỳnh Văn SanhGV.KS Giáo viên giảng dạy thực hành chuyên môn Cơ khí chế tạo.
08 Nguyễn Thanh TânGV.ThS Giáo viên giảng dạy thực hành chuyên môn đúc, Thạc sĩ TN tại Việt Nam
09 Bùi Hệ ThốngGV.ThS Đang học NCS tại Pháp
10 Huỳnh TuânKTV Hướng dẫn thực hành xưởng Gò Hàn
11 Bùi Thị XuyếnGV.KS Đang học cao học tại Đài Loan
12 Trần Viết Tuấn KTVKỹ thuật viên tại Xưởng Cơ khí Chế tạo
13 Nguyễn Đức Long KSKỹ sư hướng dẫn Thực hành, thực tập tại xưởng Cơ khí Chế tạo.
BỘ MÔN SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG
01Nguyễn Thế TranhGVC.ThS Trưởng Bộ môn kiêm Phó Bí thư, kiêm Phó Hiệu trưởng Trường CĐCN
02Đoàn Lê AnhGV.ThS Đang NCS tại Pháp
03Trần Ngọc HoàngGV.ThS Đang NCS tại Pháp
04Trần Ngô Quốc Huy GV.ThSĐang NCS tại Pháp
05Võ Quang TrườngGV.ThS Giáo viên kiêm Phó trưởng Phòng CT HSSV
06Phan Nguyễn Duy Minh GV.ThSĐang NCS tại Pháp
07Nguyễn Phú Sinh GV.KSĐang học Cao học tại Đài Loan
BỘ MÔN CƠ KHÍ Ô TÔ
01Nguyễn Lê Châu ThànhGV.ThSTrưởng Bộ môn
02Nguyễn HoàiGV.KS Trưởng Xưởng Cơ khí Oto, Thạc sĩ TN tại Đài Loan
03Phạm Minh Mận GV.ThS  Thạc sĩ TN tại Hàn Quốc
04Lê Văn NgộKTV Trưởng Xưởng Đúc-Rèn-Dập
05Trần Lực SỹGV.TS Tiến sĩ TN tại Pháp, đang làm PostDoct tại Bỉ
06Nguyễn Minh Tiến GV.ThSĐang NCS tại Đài Loan
07 Hoàng Thắng GV.ThSTrưởng xưởng Thí nghiệm Thủy khí, Thạc sĩ TN tại Đài Loan
08Phùng Minh Tùng GV.KSĐang học Cao học tại Nhật Bản
09 Bùi Văn Hùng GV.KSĐang học Cao học tại Đài Loan
BỘ MÔN NHIỆT ĐIỆN LẠNH
01Hồ Trần Anh NgọcGV.TS Trưởng Bộ môn
02Hoàng Thành ĐạtGV.ThS Đang NCS tại Trung Quốc
03Nguyễn Thị Hồng NhungGV.ThS Thạc sĩ tại Việt Nam
04Nguyễn Công VinhGV.ThS Trưởng Xưởng Nhiệt-Máy lạnh, Thạc sĩ tại Việt Nam
05Phan Quí Trà GVC.TS Giảng viên kiêm trưởng phòng NCKH và Hợp tác quốc tế
 
*. Thông tin liên hệ:
Trưởng Khoa: TS. Hồ Trần Anh Ngọc
P. Trưởng Khoa: KS. Huỳnh Văn Sanh
P. Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Lê Châu Thành
Tel. / Mobile: +84 (0)236 389.4883 / +84 (0)903 583 869
Văn phòng Khoa: Tầng 1 - Khu A, Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng.
48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.