Chọn lịch tuần tương ứng:

Lịch công tác tuần 49 từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017

Ngày cập nhật: 08/12/2017
     

Lịch công tác tuần (49) từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 04/12

07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
08h30 Lễ Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa nhiệm kỳ 2017-2022 - ĐHĐN: Đảng ủy, Ban Giám đốc; Chủ tịch CĐ; Bí thư ĐTN; lãnh đạo: các Văn phòng, các Ban Chức năng, Viện, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, các Khoa, các Trung tâm;
- Trường ĐHBK: Đảng ủy; BGH; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; lãnh đạo: các Khoa, các Phòng; CBVC, Giảng viên không có giờ lên lớp;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu;
- Đại biểu khách mời.
Hội trường Tr. ĐHBK Giám đốc ĐHĐN
15h00 Tổ kiểm tra UBKT Đảng ủy ĐHĐN làm việc với Đảng ủy Trường CĐCN (theo kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 82-QĐ/UBKT, ngày 18/10/2017 của UBKT Đảng ủy ĐHĐN) - Tổ kiểm tra của UBKT Đảng ủy ĐHĐN;
- Đảng ủy viên Đảng ủy Trường CĐCN;
- UBKT Đảng ủy Trường CĐCN;
- Mời: Đ/c Ngô Văn Dưỡng - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN.
Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy Trường CĐCN

Thứ Ba
  05/12

08h00 Tiếp CBVC, đđoàn viên công đoàn, người lao động Như bên Phòng CTCĐ trường Chủ tịch Công đoàn trường
10h00 Họp Ban Lễ tân chuẩn bị cho Lễ công bố Quyết định Thành lập Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN Theo Thông báo Phòng họp 1 Trưởng phòng TC-HC
09h00 Tiếp đoàn Dự án USAID COMET - ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT;
- Các thành viên tham gia Dự án USAID COMET.
Phòng 8010 Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT
15h00 Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN Như bên. Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
16h30 Họp BCH Đảng bộ ĐHĐN Như bên. Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

Thứ Tư
 06/12

06h30 Kính mời toàn thể CBVC đến trường tham dự Lễ
07h30 Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2017, Cụm thi số 4 – Đại học Đà Nẵng - Hội đồng thi thăng hạng CDNN GVC (hạng II);
- Ban Coi thi và CBVC được điều động thực hiện nhiệm vụ;
- Các giảng viên tham dự kỳ thi.
Tr. ĐHNN

131 Lương Nhữ Hộc

Phó Chủ tịch Hội đồng thi Giám đốc ĐHĐN
09h00 Lễ Công bố Quyết định thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng - Đại biểu khách mời;
- ĐHĐN: Đảng ủy, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, lãnh đạo các Văn phòng, các Ban Chức năng, Lãnh đạo Viện, lãnh đạo Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, lãnh đạo các Khoa, lãnh đạo các Trung tâm;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu;
- Trường ĐHSPKT: toàn thể CBVC và người lao động;
- Khoa SPKT Trường ĐHBK: các CBVC của Khoa.
Tr. ĐHSPKT Giám đốc ĐHĐN
09h00 GS. Michel Riveill, Đại học Nice Sophia Antipolis, Pháp họp bàn về Dự án “E-Care” - ĐHĐN: Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT;
- Khoa Y Dược: Đại diện Lãnh đạo;
- Trường ĐHSPKT: Mời ThS. Trần Thị Khánh Hòa.
Phòng 8010 Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

Thứ Năm
 07/12

08h00 Hội thảo khoa học công nghệ toàn quốc: "Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động thông tin-thư viện" - ĐHĐN: Đại diện lãnh đạo;
- Trường ĐHBK: Đại diện Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các Phòng, Khoa;
- Ban tổ chức Hội thảo;
- CBVC phụ trách thư viện của các đơn vị;
- Đại biểu khách mời.
Phòng hội thảo 305 Trung tâm HL&TT, Trường ĐHBK Trưởng Ban tổ chức
14h00 Tiếp cán bộ, công chức Cán bộ, công chức có nhu cầu. Phòng Giám đốc ĐHĐN Giám đốc ĐHĐN
07h00

(cả ngày)

Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2017, Cụm thi số 4 – Đại học Đà Nẵng (từ ngày 06/12/2017 đến 09/12/2017) - Hội đồng thi thăng hạng CDNN GVC (hạng II);
- Ban Coi thi, CBVC được điều động thực hiện nhiệm vụ;
- Các giảng viên tham dự kỳ thi.
Tr. ĐHNN

131 Lương Nhữ Hộc

Phó Chủ tịch Hội đồng thi Giám đốc ĐHĐN

Thứ Sáu
08/12

07h30 Hội thảo góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục Theo Kế hoạch 889/KH-BGDĐT ngày 23/11/2017. Hội trường

41 Lê Duẩn

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT
14h00 Hội thảo góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học Theo Kế hoạch 889/KH-BGDĐT ngày 23/11/2017. Hội trường

41 Lê Duẩn

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT

Thứ Bảy
 09/12

09h00 Họp Đảng ủy mở rộng Đảng ủy viên, BT Chi bộ Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy
10h00 Họp Liên tịch Đảng ủy - Hội đồng trường Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy
14h00 Tiếp đoàn Trường AKASHI College (Nhật Bản) đến thăm và làm việc với Khoa KTXD Đại diện Ban Giám hiệu,
Đại diện Phòng QLKH&HTQT
Trưởng khoa KTXD.
Phòng khách quốc tế Ban Giám hiệu

Chủ Nhật
 10/12

         

THÔNG BÁO LỊCH CÚP ĐIỆN:

            THỨ 7 (09/12/2017) CÚP ĐIỆN TỪ 07h30 đến 13h00