Chọn lịch tuần tương ứng:

Lịch công tác tuần 37 từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017

Ngày cập nhật: 14/09/2017

      

Lịch công tác tuần (37) từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 11/9

07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
10h00 Làm việc với Tổ chức PNV -Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo,Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng KH-TC. Phòng họp 1 Hiệu trưởng
14h00 Giao ban Đại học Đà Nẵng - ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên; Chánh, Phó Văn phòng; Chánh VP Đảng ủy, Chánh VP Công đoàn; Kế toán trưởng; Trưởng các Ban; Giám đốc Trung tâm TTHL, Trung tâm Thông tin và Truyền thông; Trưởng các Khoa trực thuộc; Phó Viện trưởng phụ trách Viện VN-UK; Phó Trưởng ban phụ trách: Ban CTHSSV, Ban PC&TĐ;
- Các CSGDĐHTV: Hiệu trưởng; Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Trưởng các Phòng.
Hội trường

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

Thứ Ba
  12/9

08h00 Đoàn kiểm tra (PA83), hướng dẫn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 tại Trường CĐCN - Ths. Nguyễn Thế Tranh, Phó Hiệu trưởng nhà trường;

 - Trưởng phòng TC-HC, Trưởng phòng CT HSSV, Trưởng phòng QLKH&HTQT, chuyên viên phụ trách mảng QP-AN

Phòng họp 1 Đoàn kiểm tra (PA83)
08h30 Lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018 của Khoa Y Dược - ĐHĐN - Khoa Y Dược: Lãnh đạo Khoa, toàn thể CBGV, toàn thể tân sinh viên, đại diện SV từ khóa 2014 đến 2016;
- Đại biểu khách mời.
Hội trường

41 Lê Duẩn

Trưởng Khoa Y Dược
16h00 Họp Kế hoạch Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018 - Ban Giám hiệu, BT ĐTN, Trưởng phòng, Trưởng khoa;

- Mời Thầy Lành, Thầy Thu.

Phòng họp 1 Hiệu trưởng
17h00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN mở rộng - Công đoàn ĐHĐN: Ban Chấp hành & UB kiểm tra;
- Công đoàn cơ sở: Chủ tịch.
Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

Thứ Tư
 13/9

07h30 Lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018 Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh - Viện NC&ĐT Việt - Anh: Phó Viện trưởng Phụ trách, Lãnh đạo các bộ phận và giảng viên, Toàn thể SV từ khóa 2015 đến 2017;
- Đại biểu khách mời.
Hội trường

41 Lê Duẩn

Phó Viện trưởng Phụ trách Viện NC&ĐT

Việt - Anh

10h00 Họp BCH Công đoàn trường mở rộng UV BCH, CTCĐ bộ phận Phòng họp 1 Chủ tịch Công đoàn
14h00 Hội nghị CBVC Phòng KT, ĐBCLGD, TT&PC Toàn thể CBVC Phòng Phòng họp 1 Trưởng phòng

KT, ĐBCLGD, TT&PC

14h00 Họp giao ban công tác đào tạo - ĐHĐN: PGĐ Đoàn Quang Vinh, lãnh đạo Ban Đào tạo;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH phụ trách đào tạo, Trưởng Phòng ĐT;
- Viện NC&ĐT Việt – Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, các Khoa trực thuộc, Trung tâm ĐTTX, Trung tâm PTPM: Trưởng các đơn vị, Trưởng Phòng ĐT.
Phòng 8013

Khu B - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS. Đoàn Quang Vinh

14h30 Tiếp Công ty ME Inc, Fujitec, Nhật Bản - ĐHĐN: Giám đốc; Trưởng Ban HTQT;
- Trường CĐCN: Đại diện Ban Giám hiệu, Trưởng Phòng KH&HTQT;
Phòng 8010

Khu B - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN
16h45 Hội nghị nhận xét, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm nhân sự đề nghị bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm TT-HL Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN. Phòng họp 2

Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

Thứ Năm
 14/9

07h45 Lễ khai giảng năm học 2017- 2018 Trường Đại học Sư phạm - Theo Thông báo triệu tập số 752/TB-ĐHSP ngày 07/9/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP; 
- Đại biểu khách mời.
Hội trường A5 Tr.ĐHSP Hiệu trưởng Trường ĐHSP
08h00 Hội nghị CBVC Tổ Thư viện Toàn thể CBVC Tổ Thư viện Tổ Trưởng
08h00 Hội nghị CBVC Khoa CNHH Toàn thể CBVC Khoa Văn phòng BM

khoa CNHH

Trưởng khoa
08h30 Hội nghị CBVC Khoa Cơ khí Toàn thể CBVC Khoa Phòng họp 1 Trưởng khoa
10h00 Tiếp ông Masahito Miyazaki, Công ty Thang máy ME , Nhật Bản -Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách HTQT, Lãnh đạo Phòng QLKH&HTQT Phòng khách Hiệu trưởng
10h00 Đại hội Công đoàn bộ phận khoa CNHH - Đại diện BCH Công đoàn trường;

- Toàn thể CĐV khoa CNHH

Văn phòng BM

khoa CNHH

CTCĐ bộ phận

khoa CNHH

14h00 Họp giao ban công tác

Kế hoạch - Tài chính

- ĐHĐN: Giám đốc; Lãnh đạo, chuyên viên Ban KHTC;
- Các CSGDĐHTV và ĐVTT: Trưởng Phòng KHTC/Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.
Phòng họp 2

Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN
15h00 Đại hội CBVC Phòng CT HSSV Toàn thể CBVC Phòng Phòng họp 1 Trưởng Phòng
15h00 Họp giao ban khoa học và công nghệ ĐHĐN - ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Nguyễn Ngọc Vũ, Ban KHCN&MT, đại diện Lãnh đạo Ban KHTC, Trưởng các Khoa trực thuộc;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu, Phòng KHCN&HTQT, Chuyên viên phụ trách;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt-Anh: Đại diện lãnh đạo đơn vị, Lãnh đạo phụ trách Phòng KHCN (hoặc cán bộ phân công phụ trách).
Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN
18h30 Giao lưu lãnh đạo Khoa với Sinh viên Khoa Công nghệ Như bên Tiền sảnh khu A Trưởng

Khoa Công nghệ

Thứ Sáu
15/9

08h00 Tiếp Công dân Như bên Phòng Tiếp dân Hiệu trưởng
08h00 Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại biểu khách mời;
- Theo Thông báo của Trường ĐHNN.
Hội trường A

Tr. ĐHNN

Hiệu trưởng Trường ĐHNN
07h30 Hội nghị CBVC Khoa KTXD Toàn thể CBVC Khoa Phòng họp 1 Trưởng khoa
09h00 Hội nghị CBVC Phòng QLKH&HTQT Toàn thể CBVC Phòng Phòng họp 1 Trưởng phòng QLKH&HTQT
09h30 Đại hội Công đoàn bộ phận khoa KTXD - Đại diện BCH Công đoàn trường;

- Toàn thể CĐV khoa KTXD

Văn phòng khoa CTCĐ bộ phận

khoa KTXD

14h00 Hội nghị CBVC Khoa Điện Toàn thể CBVC Khoa Phòng họp 1 Trưởng khoa
14h30 Tiếp đoàn
Lãnh đạo các Trường Đại học Indonesia
- ĐHĐN: Giám đốc; Lãnh đạo Văn phòng; Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT; Chánh Văn phòng Công đoàn;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu;
- Trường CĐCN, Trường CĐCNTT: Đại diện Ban Giám hiệu;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện Lãnh đạo.
Phòng 8010
Khu B
41 Lê Duẩn
Giám đốc ĐHĐN
15h00

(Tạm hoãn)

Tổ chức Ngày hội chào đón Tân sinh viên 2017 Ban giám hiệu, Trưởng phó các Phòng,Khoa (theo giấy mời), BCH Đoàn thanh niên, BCH Hội SV, SV toàn trường. Sân vận động Đoàn thanh niên Trường
16h00 Hội nghị CBVC Phòng Đào tạo Toàn thể CBVC Phòng Phòng họp 1 Trưởng phòng

Đào tạo

Thứ Bảy
 16/9

08h00 Lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018 của  Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng - Khách mời theo giấy mời

- Cán bộ, Giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ

Tiền sảnh khu A Hiệu trưởng
08h30

(cả ngày)

Hội thảo Du học Nhật Bản - ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT; Phó Trưởng ban Phụ trách Ban CTHSSV;
- Các CSGDĐHTV và ĐVTT: Đại diện: Phòng KH&HTQT, Phòng CTSV; Các sinh viên được điều động.
Hội trường

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

Chủ Nhật
 17/9

08h00 Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên ĐHĐN năm học 2016 – 2017 và Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW năm 2017 của Bộ Chính trị. - Ban Chấp hành Đoàn ĐHĐN;
- Ban Chấp hành Đoàn các đơn vị trực thuộc;
- ĐVTN triệu tập theo Thông tri triệu tập số 07TTTT/ĐHĐN-ĐTN ngày 7/9/2017;
- Đại biểu có giấy mời.
Hội trường

41 Lê Duẩn

Bí thư Đoàn ĐHĐN
08h45 Lễ Tốt nghiệp khóa 2014-2017 - Theo Giấy mời;

- BGH, BCN khoa, Tổ trưởng Bộ môn;

Tiền sảnh khu A Hiệu trưởng
13h30   Chương trình tập huấn kỹ năng công tác Đoàn & phong trào thanh niên
năm học 2017 - 2018
- Ban Chấp hành Đoàn ĐHĐN;
- Ban Chấp hành Đoàn các đơn vị trực thuộc;
- ĐVTN triệu tập theo Thông tri triệu tập số 07TTTT/ĐHĐN-ĐTN ngày 7/9/2017;
- Đại biểu có giấy mời.
Hội trường

41 Lê Duẩn

Bí thư Đoàn ĐHĐN