Chọn lịch tuần tương ứng:

Lịch công tác tuần 33 từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017

Ngày cập nhật: 17/08/2017

     

Lịch công tác tuần (33) từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 14/8

07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
09h00 Họp Hội đồng Tuyển sinh trường. Theo Quyết định

Phòng họp 1

Hiệu trưởng
09h00 Seminar "Xây dựng đề cương chi tiết và triển khai đào tạo theo phương pháp tiếp cận mô hình CDIO tại Khoa Điện"

- Ban chủ nhiệm khoa Điện
- Trưởng bộ môn, thầy/cô giáo thuộc các BM Điện tử- VT, Tự động hóa và Hệ thống điện (không có giờ dạy)

Phòng B306 Trưởng khoa Điện

Thứ Ba
  15/8

07h00 Nhập học Khoa Công nghệ Theo Kế hoạch của Khoa Công nghệ Khu C Trưởng khoa Công nghệ
08h00 Tiếp Công dân Như bên Phòng Tiếp dân Hiệu trưởng
14h00

Họp thống nhất nội dung góp ý Thông tư thay thế Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chánh VP, Chánh VP Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN; Trưởng các Ban; Trưởng các Khoa trực thuộc; Phó Viện trưởng PT Viện VNUK; Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Giám đốc các Trung tâm trực thuộc;

- Các CSGDĐHTV: Hiệu trưởng, Trưởng Phòng: TCHC, ĐT.

Phòng họp 1

Khu A 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

Thứ Tư
 16/8

07h00 Nhập học Khoa Công nghệ Theo Kế hoạch của Khoa Công nghệ Khu C Trưởng khoa Công nghệ
14h00

Họp BTK Hội Sinh viên ĐHĐN mở rộng

-  BTK Hội SV ĐHĐN;

-  Chủ tịch HSV các đơn vị trực thuộc;

Đại diện BTV Đoàn Cơ quan ĐHĐN.

Phòng họp 2

Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Hội SV  ĐHĐN
16h00 Họp BTV Đoàn ĐHĐN Như bên.

Phòng họp 2

Khu A 41 Lê Duẩn

Bí thư

Đoàn ĐHĐN

Thứ Năm
 17/8

14h00

Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng cấp ĐHĐN

Theo QĐ số 633/QĐ-ĐHĐNngày 24/02/2017 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1

Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng
15h30 Họp Hội đồng Khối Thi đua ĐHĐN

Theo QĐ số 1876/QĐ-ĐHĐN ngày 02/6/2017 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1

Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng
16h00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN - Như bên;

- Ủy ban kiểm tra Công đoàn ĐHĐN.
Phòng họp 2
Khu A
41 Lê Duẩn
Chủ tịch
Công đoàn ĐHĐN

Thứ Sáu
18/8

09h00 Họp bàn triển khai công tác Khoa Công nghệ -Trưởng Khoa Công nghệ, Trưởng các phòng (TC-HC, Đào tạo, KH-TC, CT HSSV);

-Mời Anh Thành, Anh Hòa, Chị Hiếu, Chị Song Ly

Phòng họp 1

Trưởng

khoa Công nghệ

15h00

Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP nhiệm kỳ

2014-2019

-ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chánh các VP; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN ĐHĐN; Đại diện lãnh đạo các Ban chức năng; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc ĐHĐN;

- Trường ĐHSP: toàn thể CBVC;

- Đại biểu theo Giấy mời.
Hội trường Tr. ĐHSP Giám đốc ĐHĐN

Thứ Bảy
 19/8

         

Chủ Nhật
 20/8