Chọn lịch tuần tương ứng:

Lịch công tác tuần 21 từ ngày 22/5/2017 đến ngày 28/5/2017

Ngày cập nhật: 24/05/2017

      

Lịch công tác tuần (21) từ ngày 22/5/2017 đến ngày 28/5/2017

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 22/5

07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
08h30 Ban Giám hiệu, Trưởng phòng TC-HC làm việc với Phòng QLKH&HTQT Như bên Phòng họp 1 Ban Giám hiệu
10h00 Ban Giám hiệu, BTV công đoàn họp xét tham quan du lịch hè Như bên Phòng họp 1 Hiệu trưởng
15h30 Họp triển khai hoàn thiện Đề án khả thi thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thuộc ĐHĐN - Theo Quyết định số 771/QĐ-ĐHĐN ngày 08/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- Trường ĐHBK: Đại diện Ban Giám hiệu; Trưởng Khoa SPKT;
- Trường CĐCN: Ban Giám hiệu; Trưởng các Phòng: TCHC, ĐT, KH&HTQT.
Phòng họp 1 Khu A
41 Lê Duẩn
 
PGĐ ĐHĐN
PGS. TS
Nguyễn Ngọc Vũ
 

Thứ Ba
  23/5

10h00 Lễ vinh danh học bổng toàn phần thử thách CĐCN học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 BGH; Lãnh đạo các phòng, khoa; phụ huynh và sinh viên được nhận học bổng Hội trường B Hiệu trưởng
14h00 Họp Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHĐN Như bên.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn
Chủ tịch Hội SV ĐHĐN
15h00 Họp bàn về hệ thống quản lý nhân sự (HRM) - ĐHĐN: Lãnh đạo Ban TCCB, Chuyên viên phụ trách;
- Các CSGDĐHTV: Trưởng Phòng TCHC, Chuyên viên phụ trách;
- Mời Trung tâm SDC: ThS. Trịnh Công Duy, KS. Trần Nguyễn Việt Hùng.
Phòng họp 2 Khu A
41 Lê Duẩn
Trưởng Ban TCCB
15h30 Họp Ban Chỉ đạo Chiến dịch HSSV Đại học Đà Nẵng tình nguyện hè năm 2017 Theo QĐ số 1693/QĐ-ĐHĐN 
ngày 18/5/2017 của Giám đốc ĐHĐN.
Phòng họp 1 Khu A
41 Lê Duẩn
Trưởng Ban
Chỉ đạo

Thứ Tư
 24/5

16h00 Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN.  Như bên. Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

Thứ Năm
 25/5

08h00 Tọa đàm chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức, người lao động” Theo Công văn số 46/CĐĐHĐN-VP
ngày 08/5/2017 của Chủ tịch CĐ ĐHĐN.
Hội trường 41 Lê Duẩn Chủ tịch 
Công đoàn ĐHĐN
14h30 Họp giao ban công tác Pháp chế và Thi đua - ĐHĐN: Đại diện Ban Giám đốc, cán bộ Ban PC&TĐ;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn phụ trách công tác PC&TĐ, các chuyên viên làm công tác PC&TĐ;
- Các Trung tâm, Phân hiệu, các Khoa, Viện: Đại diện lãnh đạo đơn vị, các chuyên viên làm công tác PC&TĐ.
Phòng họp 1 Khu A
41 Lê Duẩn
 
PGĐ ĐHĐN
PGS. TS
Ngô Văn Dưỡng
16h00 Họp đoàn tham quan nước ngoài hè năm 2017 (đoàn đi Hàn Quốc) CBVC đăng ký đi tham quan Hàn Quốc. Hội trường

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
18h30 Cuộc thi Olympic Tiếng Anh chuyên 
khu vực miền Trung
- BTV Đoàn ĐHĐN;
- BTV Đoàn các đơn vị trực thuộc;
- BTC cuộc thi theo Quyết định số 193QĐ/ĐHĐN-ĐTN ngày 17/4/2017;
- ĐVTN được triệu tập theo Thông tri triệu tập số 05TTTT/ĐHĐN-ĐTN ngày 11/5/2017.
Hội trường A
Tr ĐHNN

 
BTC cuộc thi

Thứ Sáu
26/5

09h00 Lễ Phong tặng Chức danh 
Giáo sư danh dự cho TS. Trần Quốc Tuấn, Chuyên gia quốc tế tại CEA-INES, Pháp
- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các Ban; Giám đốc các Trung tâm; Trưởng, Phó các Khoa, Viện trực thuộc;
- Các CSGDĐHTV: Hiệu trưởng; Đại diện Lãnh đạo các Phòng: Đào tạo, KH&HTQT;
- Trường ĐHBK: Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các Phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm, Viện; Ban Chủ nhiệm các Khoa; Các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng Bộ môn (không có giờ giảng); Đại diện sinh viên: Khoa Điện, Chương trình kỹ sư Chất lượng cao (PFIEV) và các cá nhân có quan tâm;
- Theo Giấy mời.
Hội trường
41 Lê Duẩn
Giám đốc ĐHĐN
10h00 Tiếp Công ty ME.Inc, Nhật Bản - Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng phụ trách HTQT;

- Lãnh đạo Phòng QLKH&HTQT.

Phòng khách Quốc tế Hiệu trưởng
10h30 Lễ trao Học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen (CHLB Đức) và Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới (WUS) cho sinh viên xuất sắc ĐHĐN và các trường của khu vực Miền Trung năm học 2016-2017 - ĐHĐN: Đại diện Ban Giám đốc; Phó Trưởng ban phụ trách Ban CTHSSV;
- Trường ĐHBK, Trường ĐHKT, Trường ĐHSP, Trường ĐHNN, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược: Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV;
- Đại diện lãnh đạo các trường ĐH, CĐ khu vực Miền Trung (có sinh viên nhận học bổng);
- Các sinh viên được nhận học bổng theo thông báo của Văn phòng Hessen tại Việt Nam.
Phòng 601
Tầng 6 – VNUK
158A Lê Lợi
 
PGĐ ĐHĐN
PGS. TS
Nguyễn Ngọc Vũ
 
15h00 Tiếp Công ty ME.Inc, Nhật Bản - ĐHĐN: Giám đốc; Trưởng Ban HTQT
- Trường CĐCN: Đại diện Ban Giám hiệu, Trưởng Phòng KH&HTQT
Phòng 8010
Khu B
41 Lê Duẩn
Giám đốc ĐHĐN
16h30 Tổ chức Kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 - Toàn thể con em CBVC Trường CĐCN;

- Khách mời

Hội trường Khu B Trưởng Ban Nữ công

Thứ Bảy
 27/5

08h00 Chuyên đề về “Big data Analytics – 
Phân tích dữ liệu lớn”của NIIT Ấn Độ

- ĐHĐN: Phó GĐ, Lãnh đạo Ban HTQT;

- Trường ĐHBK: Đại diện Khoa CNTT;

Trường ĐHSP: Đại diện Khoa Tin học;

Trường CĐCNTT: Đại diện Khoa CNTT;

Khoa CNTT: Đại diện Lãnh đạo

- Trường CĐCN: Đại diện Lãnh đạo Khoa Điện;

- Các cán bộ, giảng viên, sinh viên có quan tâm.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

 

PGĐ ĐHĐN

PGS. TS

Nguyễn Ngọc Vũ

 

08h00 Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU

- Đoàn Kiểm tra (Thành ủy, UBND TP).

- ĐHĐN:

+ BTV Đảng  ủy; Chánh VP Đảng ủy;

+ Ban Giám đốc;

+ Phó Viện trưởng Phụ trách Viện VNUK; Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Trưởng Khoa Y - Dược; Giám đốc Trung tâm TTHL;

+ Chánh VP, Trưởng Ban HTQT, Phó Trưởng Ban Phụ trách Ban CTHSSV;

+ Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, CT HCCB;

- Các CSGDTV: Bí thư - Hiệu trưởng.

Phòng 8009

Khu B

41 Lê Duẩn

 

Trưởng đoàn kiểm tra

Chủ Nhật
 28/5