Chọn lịch tuần tương ứng:

Lịch công tác tuần 16 từ ngày 17/4/2017 đến ngày 23/4/2017

Ngày cập nhật: 19/04/2017

Lịch công tác tuần (16) từ ngày 17/4/2017 đến ngày 23/4/2017

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 17/4

07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
09h00 Họp Hội đồng xét danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018 của ĐHĐN – Hội đồng Khoa học Kỹ thuật công nghệ và Khoa học Tự nhiên Theo QĐ số 1292/QĐ-ĐHĐN ngày 14/4/2017 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng 8013

Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

Thứ Ba
  18/4

08h00 Tiếp Công dân Như bên Phòng Tiếp dân Hiệu trưởng
15h00 Khảo sát tình hình truyền đạo trái phép trong sinh viên - TPĐN: Lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tôn giáo thành phố; Lãnh đạo Phòng PA83, PA88 Công an thành phố;
- ĐHĐN: Đại diện BGĐ; Lãnh đạo Ban CTHSSV, Đại diện Ban Thường vụ Đoàn; Ban Thư ký Hội Sinh viên;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu; Đại diện Lãnh đạo Phòng CTSV; Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội Sinh viên;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược, Viện NC&ĐT Việt-Anh: Đại diện Lãnh đạo đơn vị; Đại diện Lãnh đạo Phòng CTSV (hoặc cán bộ phụ trách CTSV).
Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ
16h00 Họp tiểu ban lễ tân và các hoạt động chào mừng 55 năm xây dựng & phát triển trường CĐCN Theo thông báo số 83/TB-CĐCN ngày 10/4/2017 và mời các tổ trưởng thuộc phòng TC - HC Phòng Họp 1 PHT - Trưởng ban Nguyễn Thế Tranh

Thứ Tư
 19/4

09h00 Họp Tiểu ban Nội dung - Tài chính - Thi đua khen thưởng. Theo Thông báo số 83/TB-CĐCN của Hiệu trưởng Trường CĐCN Phòng họp 1 Trưởng Tiểu ban

Thứ Năm
 20/4

08h30 Họp Tiểu ban Hội thảo và Triển lãm kỷ niệm 55 năm thành lập trường Theo Thông báo số 83/TB-CĐCN của Hiệu trưởng Trường CĐCN Phòng họp 1 Trưởng Tiểu ban
14h00 Tiếp cán bộ, công chức Cán bộ, công chức có nhu cầu. Phòng Giám đốc ĐHĐN Giám đốc ĐHĐN
18h00 Seminar " Thiết kế vi mạch và thiết kế layout" BCN Khoa Điện, CB-GV-SV Bộ môn ĐT-VT Phòng họp 1 Bộ môn ĐT-VT

Thứ Sáu
21/4

08h00 Hội thi “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số” - Theo KH số 74/KH-CĐCN ngày 30/3/2017 của Hiệu trưởng Trường CĐCN;
- Các đội dự thi;
- Ban Giám hiệu;
- Đại diện lãnh đạo các phòng, Khoa;
- Cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm.
Hội trường B Ban Tổ chức

Hội thi

13h30  Thảo luận các giải pháp nhằm phát triển phong trào NCKH cho cán bộ trẻ, đoàn viên, sinh viên - Trưởng các đoàn đại biểu;
- Đại diện BTV Đoàn các trường Đại học tham dự Hội thảo;
- BTV Đoàn ĐHĐN.
Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

Ban Tổ chức

Hội thảo

Thứ Bảy
 22/4

08h00 Seminar chuyên đề - Cán bộ, giảng viên Bộ môn CNTT;
- Các cán bộ, giảng viên có quan tâm.
Phòng máy tính số 1, khu B Trưởng Bộ môn CNTT
Sáng 7h45 - Chiều 13h45 Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2017 Theo Thông báo số 434-TB/BTV ngày 14/3/2017 của BTV Đảng ủy ĐHĐN. Ban Tuyên giáo Thành ủy ĐN - 06 Trần Quý Cáp BTC lớp học

Chủ Nhật
 23/4

Sáng 7h45 - Chiều 13h45 Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2017 Theo Thông báo số 434-TB/BTV ngày 14/3/2017 của BTV Đảng ủy ĐHĐN. Ban Tuyên giáo Thành ủy ĐN - 06 Trần Quý Cáp BTC lớp học