Chọn lịch tuần tương ứng:

Lịch công tác tuần 12 từ ngày 20/3/2017 đến ngày 26/3/2017

Ngày cập nhật: 22/03/2017

Lịch công tác tuần (12) từ ngày 20/3/2017 đến ngày 26/3/2017

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 20/3

07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
17h00 Vòng Sơ loại cuộc thi Sinh viên tài năng, thanh lịch Đại học Đà Nẵng năm 2017 - Ban Tổ chức cuộc thi (Theo Quyết định số 184 QĐ/ĐHĐN-ĐTN ngày 10/3/2017);
- Các thí sinh đăng kí dự thi;
- Sinh viên quan tâm đến chương trình.
Hội trường 41 Lê Duẩn Trưởng BTC Hội thi

Thứ Ba
  21/3

08h00 Họp Hội đồng xét duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2017: Hội đồng Ứng dụng KHCN và tiến bộ kỹ thuật trong nông lâm ngư nghiệp tại miền Trung – Tây Nguyên Theo QĐ số 732/QĐ-ĐHĐN ngày 06/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 2

Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng
15h00 Họp giao ban Khoa học và Công nghệ của Đại học Đà Nẵng - ĐHĐN: PGĐ Nguyễn Ngọc Vũ, Ban KHCNMT, Đại diện Lãnh đạo Ban KHTC;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH, Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng KHCN&HTQT: Phụ trách KHCN;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Y-Dược, Khoa GDTC: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
Phòng họp 1

Khu A 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS. TS Nguyễn Ngọc Vũ
17h30 Đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường với Học sinh, sinh viên Khoa Công nghệ Hóa học và Khoa Điện - Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các phòng; Lãnh đạo khoa Điện, khoa CN Hóa học Hội trường B Hiệu trưởng

Thứ Tư
 22/3

08h00 Họp Hội đồng xét duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2017: Hội đồng Công nghệ Thông minh Theo QĐ số 733/QĐ-ĐHĐN ngày 06/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 1

Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng
10h00 Họp Ban Tổ chức Đại hội TDTT Sinh viên lần thứ X năm 2017 Theo Quyết định Phòng họp 1 Trưởng Ban Tổ chức
17h30 Đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường với Học sinh, sinh viên Khoa Cơ khí và Khoa KT Xây dựng - Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các phòng; Lãnh đạo khoa Cơ khí, khoa KT Xây dựng Hội trường B Hiệu trưởng

Thứ Năm
 23/3

08h00 Họp giao ban công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục học kỳ II, năm học 2016- 2017 - ĐHĐN: PGĐ Đoàn Quang Vinh; Ban ĐBCLGD; Đại diện Lãnh đạo Ban ĐT;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH; Trưởng phòng/Tổ KT&ĐBCLGD;
- Viện NC&ĐT Việt-Anh: Phó Viện trưởng phụ trách;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo Tổ KT&ĐBCLGD.
Phòng họp 1

Khu A 41 Lê Duẩn

 

PGĐ ĐHĐN PGS. TS Đoàn Quang Vinh
08h00 Họp Hội đồng xét duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2017: Hội đồng An toàn vệ sinh thực phẩm Theo QĐ số 731/QĐ-ĐHĐN ngày 06/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 2

Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng
08h00 Tiếp CBVC, đoàn viên công đoàn CBVC, đoàn viên công đoàn có nhu cầu. Phòng 302

Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
09h00

(cả ngày)

Phiên họp khởi động Dự án Quản trị Chiến lược Nguồn nhân lực cho các Đại học Đông Nam Á (HR4ASIA) (Ngày 23, 24/3/2017) - ĐHĐN: Ban điều hành Dự án; Tổ giúp việc dự án;
- Đại diện 11 trường tham gia dự án.
Phòng 909

Khu B 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban điều hành Dự án
13h30 Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN Như bên. Phòng họp 2

Khu A 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
14h30

 

Tiếp đại diện The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS), King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) - ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT; Đại diện Lãnh đạo các Ban: KHCN&MT, ĐBCLGD;
- Trường ĐHBK: Đại diên Lãnh đạo: Phòng KHCN&HTQT, Khoa CNTT, Khoa Điện, Khoa ĐTVT, Khoa Cơ khí;
- Trường CĐCN: Đại diên Lãnh đạo: Phòng QLKH&HTQT, Khoa Điện, Khoa Cơ khí.
Phòng 8010

Khu B 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT
15h00 Họp Ban Thư ký Hội SV ĐHĐN Như bên. Phòng họp 1

Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch HSV ĐHĐN
15h30 Họp BCH Đảng bộ ĐHĐN Như bên. Phòng họp 2

Khu A 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

Thứ Sáu
24/3

08h00 Họp Ban tổ chức lớp bồi dưỡng Giảng viên theo đề án 2020 năm 2017 Theo QĐ số 823/QĐ-ĐHĐN ngày 13/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN Phòng họp 2

Khu A 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN
10h00 Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trường CĐCN Thành viên ban chỉ đạo và tổ giúp việc Phòng họp 1 Trưởng ban chỉ đạo
14h00 Họp liên tịch BTV Đảng ủy - BTV Công đoàn Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy
14h00 Tiếp cán bộ, công chức Cán bộ, công chức có nhu cầu. Phòng Giám đốc Giám đốc ĐHĐN
15h00 Họp liên tịch BTV Đảng ủy - BTV Đoàn thanh niên Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy
16h00 Họp liên tịch BTV Đảng ủy - Chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy

Thứ Bảy
 25/3

         

Chủ Nhật
 26/3