Chọn lịch tuần tương ứng:

Lịch công tác tuần 08 từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017

Ngày cập nhật: 22/02/2017

Lịch công tác tuần (08) từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 20/02

07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
15h00 Làm việc với các sinh viên trúng tuyển thực tập tại Thái Lan - TS. Phan Quí Trà, TP. QLKH&HTQT
- TS. Trần Hoàng Vũ, PTK Điện
- Phòng QLKH&HTQT
- Các sinh viên có tên trong danh sách trúng tuyển
Phòng họp 1 Trưởng Phòng QLKH&HTQT

Thứ Ba
  21/02

08h00 Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài cấp Trường 2017 (Nhóm ngành Công nghệ thông tin) - Thành viên HĐ theo QĐ số 25/QĐ-CĐCN ngày 06/02/2017 của Trường CĐCN
- Các chủ nhiệm & thành viên tham gia đề tài
- CB-GV có quan tâm
Phòng họp 1 Chủ tịch HĐ
15h00 Đấu thầu nhà xe HSSV - H/Đồng đấu thầu( Thầy Tranh, Thầy Thiện, C. Thịnh, C. Hải Anh, T. Sanh, C. Hiếu)
- CBVC đăng ký đấu thầu.
Phòng họp 1 Thầy Tranh - Phó Hiệu trưởng

Thứ Tư
 22/02

08h00 Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài cấp Trường 2017 (Nhóm ngành Cơ khí – Nhiệt) - Thành viên HĐ theo QĐ số 26/QĐ-CĐCN ngày 06/02/2017 của Trường CĐCN
- Các chủ nhiệm & thành viên tham gia đề tài
- CB-GV có quan tâm
Phòng họp 1 Chủ tịch HĐ
17h00 Tiếp Ngài Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam - Hiệu trưởng, Phó HT phụ trách HTQT;
- Hội Hữu nghị Việt Đức TP Đà Nẵng;
- Phòng QLKH&HTQT;
- Ban Chủ nhiệm các khoa.
Phòng họp 1

- Hiệu trưởng
- Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Đức ĐN

Thứ Năm
 23/02

08h00

Lãnh đạo ĐHĐN làm việc với

Trường Cao đẳng Công nghệ về Kế hoạch các mảng công tác năm 2017

- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; Đại diện lãnh đạo: VP Đảng ủy, Văn phòng ĐHĐN; Đại diện lãnh đạo các Ban chức năng;

- Trường CĐCN: Ban Giám hiệu, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng các Phòng/Khoa và các đơn vị trực thuộc trường.

Phòng họp Tr. CĐCN

Giám đốc ĐHĐN
15h00 Họp xét phụ cấp ưu đãi năm học 2016 - 2017 trường CĐCN Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng

Thứ Sáu
24/02

10h00 Họp Nữ công trường Phụ trách Nữ công Công đoàn bộ phận

Phòng họp 1

Trưởng ban Ban Nữ công trường
10h00

(Tạm hoãn)

Giao ban Hợp tác quốc tế

- ĐHĐN: Giám đốc; Ban HTQT; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban TCCB, Ban PCTĐ, Ban KHTC;

- Trường ĐHBK: Phòng KHCN&HTQT: Đại diện Lãnh đạo, 01 chuyên viên;

- Trường  ĐHKT, Trường ĐHSP, Trường  ĐHNN: Phòng KH&HTQT: Đại diện Lãnh đạo, 01 chuyên viên phụ trách HTQT;

- Trường CĐCN: Phòng QLKH&HTQT: Đại diện Lãnh đạo, 01 chuyên viên phụ trách HTQT;

- Trường CĐCNTT: Phòng ĐT&NCKH: Đại diện Lãnh đạo, 01 chuyên viên phụ trách HTQT;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Y Dược: Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách HTQT;

- Khoa ĐTQT: Lãnh đạo Khoa, chuyên viên phụ trách.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn
Giám đốc ĐHĐN

Thứ Bảy
 25/02

         

Chủ Nhật
 26/02