Hội đồng Khoa học & Đào tạo

QUYETĐINH1.jpg
QUYETĐINH2.jpg

 

PGS. TS. Phan Cao Thọ

  Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ
ThS. Nguyễn Thế Tranh   Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ
TS. Hoàng Dũng   Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ
TS. Nguyễn Anh Duy   Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ
TS. Nguyễn Thanh Hội   Trưởng Phòng Đào tạo trường CĐCN
TS. Phan Quí Trà   Trưởng Phòng QLKH & Hợp tác quốc tế trường CĐCN
ThS. Đoàn Chí Thiện   Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính trường CĐCN
ThS. Phan Ngọc Kỳ   Trưởng Phòng KT, ĐBCLGD, TT&PC trường CĐCN
CN. Nguyễn Thị Thịnh    Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính trường CĐCN
TS. Hồ Trần Anh Ngọc   Trưởng khoa Cơ khí trường CĐCN
TS. Trần Minh Thảo   Trưởng khoa Công nghệ Hóa học trường CĐCN
TS. Nguyễn Linh Nam   Trưởng khoa Điện trường CĐCN
ThS. Phan Tiến Vinh   Trưởng Khoa Kỹ thuật Xây dựng trường CĐCN
ThS. Nguyễn Văn Lành   Phó Trưởng Phòng Đào tạo trường CĐCN
TS. Võ Như Tiến   Giảng viên cao cấp trường CĐCN
TS. Nguyễn Xuân Hùng   Trưởng bộ môn Cơ Kỹ thuật trường CĐCN
PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng   Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng
PGS. TS. Đoàn Quang Vinh   Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng
PGS. TS. Võ Trung Hùng   Trưởng Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường, ĐHĐN
TS. Trần Đình Khôi Quốc   Trưởng Ban Đào tạo, ĐHĐN
TS. Phan Minh Đức   Trưởng Phòng Đào tạo - Trường ĐHBK - ĐHĐN
TS. Lê Quang Nam   Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ - TP. Đà Nẵng
ThS. Lê Trường Kỷ   Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Đà Nẵng (DINCO)
KS. Hà Giang   Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Hà Giang - Phước Tường - Đà Nẵng
KS. Mai Triệu Quang   Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu Tư Xây dựng ECC