Lịch sử phát triển


"Trường Cao đẳng Công nghệ 

- Biến ước mơ thành hiện thực -

 Đường đến thành công." 


Trường Cao đẳng Công nghệ là trường công lập - thành viên của Đại học Đà Nẵng được thành lập năm 1994 theo nghị định 32/CP của Chính Phủ. Là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật và công nghệ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Nhà trường đã liên tục phát triển qua các thời kỳ lịch sử.  

 • 1960: Đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trường Kỹ thuật Đà Nẵng. 
 • 1962: Khai giảng khóa đầu tiên. 
 • 1976: Chuyển đổi thành Trường Công nhân Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi. 
 • 1994: Thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ thuộc Đại học Đà Nẵng  

  CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

      Nhà trường đào tạo hệ chính qui và chính qui liên thông ở hai cấp học là Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp, trong đó bậc cao đẳng gồm 17 ngành (Công nghệ Kỹ thuật Điện- Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Truyền thông, Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin Quản lý, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Chế tạo, Công nghệ Kỹ thuật Ô Tô, Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt- lạnh, Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, Công nghệ Kỹ thuật Giao thông, Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng, Quản lý Xây dựng, Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc, Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ Kỹ thuật Thực phẩm và Công nghệ Sinh học) và bậc Trung cấp gồm 9 ngành (Công nghệ Kỹ thuật Điện- Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Truyền thông, Tin học ứng dụng, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Chế tạo, Công nghệ Kỹ thuật Ôtô-Máy kéo, Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, Xây dựng Cầu đường và Xây dựng dân dụng và công nghiệp).

     Trường có mối quan hệ hợp tác với các trường đại học và cao đẳng trên thế giới như: Pháp, Thụy Điển, Canada, Úc, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Nhật Bản,... Nhà trường có các chương trình trao đổi sinh viên hàng năm với đối tác nước ngoài như: Chương trình trao đổi sinh viên với Trường CĐ Quốc gia Anan, Nhật Bản (ANCT), Chương trình thực tập tại Đại học Chaopraya (CPU) và các nhà máy của Tập đoàn công nghiệp mía đường KTIS của Thái Lan, Chương trình Hội trại trắc địa (MSU Survey Camp) của Đại học Mahasarakham (MSU), Thái Lan, Chương trình học bổng MSU Inbound Scholarship của Đại học Mahasarakham (MSU), Thái Lan,... Đặc biệt, Nhà trường có chương trình hợp tác đào tạo và tuyển dụng đi làm việc tại Nhật Bản với Công ty ME (Nhật Bản) và Công ty ESUHAI.

     Phát huy truyền thống hơn 50 năm, Trường Cao đẳng Công nghệ hướng đến mục tiêu trở thành trường đại học đào tạo giảng viên, giáo viên chuyên nghiệp, cán bộ kỹ thuật theo hướng thực hành công nghệ.